Shwele, Jesu, Wo! Sonile

Shwele, Jesu, Wo! Sonile,
sadelela izwi lakho,
Asisafanel’ ukuba
size embusweniwakho.

Shwele, Jesu sesikhala
inyembezi phambi kwakho,
ngoba sesinamacala
thin’ esithi singabakho.

Shwele, Jesu, sibuyile,
samukele ngomsa wakho,
usithethelel’ izono
esizenze phambi kwakho.

Shwele, Jesu, Mhlengi wethu,
ngenxa yobunene bakho
siqinise singaphindi
silukhohlw’ uthando lwakho.

Leave a Reply

E!Nkosi Mdali wethu

24/02/2018

E! Jesu Nkos’

24/02/2018