Tla, Mmoloki

Tla, Mmoloki wa batho,
Tla yo o solofeditsweng.
Wena, Morw’a Modimo.
Fologela fatshing.

Paradising borraetsho
Ba solofeditswe kgosi,
Kgosi e kgolo le mmusi.

Baprofeta gantsi fela
Ba rutile Israela
Kaga Mesia wa rona.

O gopole se lebale
Kgolagano le Abrame,
Isaka, bo-Jakobe botlhe.

Khutsafalong le tshenyegong:
A ga re tlhomole pelo
A o ka gana ka thuso.

Leave a Reply

Ke tla lopa sengwe

09/08/2017

Morena, roma Mesia

09/08/2017