Tla, Moya, moretlhodi

Tla, Moya, moretlhodi,
Etela mewa yotlhe.
Pelo tsa badumedi
O di tlatse dineo,
O di tlatse dineo.

Re go bitsa molelo;
Motswedi wa botshelo
Le neo ya Modimo,
Motlotsi le morati,
Motlotsi le morati.

Mokaedi wa rona,
Neo tsa ‘go di supa.
Rara o go romile
Go re naya botlhale,
Go re naya botlhale.

O budulole matlho,
Gotsa pelong lorato;
O nonotshe bokowa
Jwa mmele le jwa moya,
Jwa mmele le jwa moya.

Leleka baba botlhe,
Kagiso o e re fe;
Nna jaana le ka gale
Moeteledi-pele,
Moeteledi-pele.

Re fe go itse Rara,
Re fe go itse Morwa,
Mme re dumele thata
Thuto tsa gago, Moya.
Thuto tsa gago, Moya.

Pako e nne mo kgosing
Le mo go yo o tsetsweng;
Pako e nne mo Moyeng:
Borarung, bongwefeleng;
Borarung, bongwefeleng.

Leave a Reply

A re mo rateng

03/08/2017