Tla, Moya wa boitshepho

Tla, Moya wa boitshepho
Le dineo tsa gago;
Fologa legodimong.
Tla Rr’a bahumanegi,
Wa grasia monei,
Lesedi ja dipelo.

Mogomotsi botlhukong,
Mothusi mo tlalelong,
Boikhutso mo tirong,
Tapoloso matsapeng,
Tshediso mo selelong,
Botshelo mo khutsafalong.

O letsatsi je lentle;
O bonesa lefifi
Je le pelong tsa rona.
Ga go na bontle bope,
Ga go tshiamo epe
O se yo mo go rona.

Leave a Reply

Go leina je lentle

04/08/2017

Dudueletsa Morena

04/08/2017