Tlo Moea o Halalelang

Tlo Moea o Halalelang,
Tlo moea o Halalelang,
Tlo, Mong’a lipelo!
Hotetsa lipelo tsa rona.

Re se re tla utloa polelo tsa hao,
Ke tsa’nete, ‘me ke tsa bophelo,
Li re bontsa tsela ea poloho;
Thusa, thusa re utloe thato ea hao.
Thusa, thusa re utloe thato ea hao.

Ka nqa tsohle li teng lira tsa rona,
Lefatse lena le re hloile.
Satane eena o re chehile,
Ntate, Ntate, re tsepa uena feela.
Ntate, Ntate, re tsepa uena feela.

Leave a Reply

Oho Jesu! Re lebala

21/08/2017