Tlong, re hateng

Tlong, re hateng, banab’eso
Mehlaleng eohle ea Jesu
Ea jereng sefapano.

‘Me bohle re tla ithuta
Hobane libe tsa rona
Li tshoanela tefelo.

Utloang, Bajodi ba qosa
Lefu la Jesu ka matla
Ka khotla ha Pilato.

Bonang, Jesu o jarisoa
Sefate see se  boima
Sefate sa topollo.

Jonna! Jesu har’a tsela
O khathetse, ‘me o oela
Ka tlas’a sefapano.

Joale ‘M’a hae o khahlana
Le Jesu ka tsatsi lena
La lefu le la lillo.

Hona moo, Jesu a thusoa
Ke Simone oa Sirena
Ho jara sefapano.

Veronika o s’a fohla
Masole ho tla hlakola
Sa Jesu sefahleho.

Jesu o oa la bobeli
Har’a tsela ‘me Bajodi
Ba mo tsosa ka chapo.

Jesu o re: Se keng la lla
Lona ba Jerusalema
Basadi ba molemo.

Jesu hape a khathala
Ke la boraro a oela
Tseleng ee ea mahloko.

Re pateng mahlo a rona
Re se boneng Jesu mona
Ea amohoang likobo.

Eaba ba nka lithakhisa
Ba mo khokhothella thata
Holim’a sefapano.

Joo! re fihlile moo Jesu
A shoang ka baka la batho
Ba sitetsoeng Molimo.

‘Me Bajodi ba fanyolla
Setopo see sa Morena
Ba se busetsa ‘M’a hae.

Josefa a nka sotopo
A se pata ka linoko
Bitleng la hae le lecha.

Joale rona, banab’eso
Re etseng pallo ho Jesu
Ea pako le tefelo.

 

Leave a Reply

Oho! banabeso hle

28/03/2018

Tsatsi le teng

28/03/2018