U binele

U binele leme la ka misteri e tsotehang,
Ea ‘Mele o adorehang le Mali a bohlokoa,
A tsholotsoeng ke Morena ho lopolla lefatshe.

Movirigo a re tsoalla ngona ea leng ‘Moloki,
Eena o tlile ho jala lentsoe la Evangeli,
‘Me a qetella bophelo ka ketso ea mohlolo.

A ena le barutuoa bosiung ba qetello,
A phethisa ka molao mokete oa Paseka,
A ntoo iphetola sejo se nehoang barutuoa.

Lentsoe le ikentseng nama ka lentsoe le fetola,
Bohobe nama ka ‘nete le eona veine mali,
‘Me ha pono e haelloa tumelo e kholise.

Re adoreng kaofela sakramente e kalo,
‘Me ea khale ponahatso e kesuthele e ncha,
‘Me tumelo e tlatsetse ha kelello e hlotsoe.

Le ho Ntate le ho Mora thoriso le nyakallo,
Pholoho, hlompho le matla hammoho le tlotliso,
Rorisang ka ho lekana Moea o tsoang ho bona.

 

Leave a Reply

Tsatsi le teng

28/03/2018