Utlwa, ngwana wa me

“Utlwa, ngwana wa me, tla go ntshala morago.
Sikara mokgoro. kaba sefapano.”
Jesu wa me Jesu bona bokete jo.
Ga nke ke latela ke sa le mmotlana.

“Ke tshotse mokgoro fa ke sa le mmotlana:
Ka lela bojelong, ka swa sefapanong.”
Jesu wa me Jesu ke boifa thata;
Gonne nka tlhoboga gongwe ke ka lapa.

“E rile ke kaba mokgweleo wa dibe
Ka utlwa letsapa mme ka go gopola.”
Jesu wa me Jesu ke ila botlhoko.
Ke batla boikhutso le boitumelo.

“Yo o ratng fela botshelo jwa lefatshe,
Ene ga se tsala, mme o tla latlhega.”
Jesu wa me Jesu, kana go thata jang
Go ikgapha jalo, bo itshoka mono.

“Batlhabani fela ka bona legodimo.
Ke tla ba duela ka menate thata.”
Jesu wa me Jesu, ke ineela jaanong.
Nnaya sefapano, mung wa me, Modimo.

Leave a Reply

Bontle jwa Jesu

10/08/2017