Yesu Mhlekazi

Yesu Mhlekazi, Nkosi yenkosi
Nyana kaThixo noMariya!
Ndiyakuthanda,ndiyabonga
Sithandwa somphefumlo wam.

Ubuhle bonke bezul’ nomhlaba
Budibene kwakuwe
Hayi akukho nto ithandekayo
Ngaphezu koYesu wam.

Intle inyanga, lihle ilanga
Zinjalo nenkwenkwezi
Kodwa uYesu mhle ngaphezu
Kwakho yonke indalo.

Yesu okhoyo ngokwenyaniso
Esibingelelweni
Ndiyakubonga, ndiyakuncoma
Ngenxa yezenzo zakho.

Leave a Reply

Yesu omhle

09/08/2017