Yesu sikho thina

Yesu sikho thina bakho
size emiseni
nawe sihlaziy’ idini
lasemnqamlezweni.

Siwavuma phambi kwakho
amatyala ethu,
silusizi ngokwenene
kuba sikonile.

Yesu Nkosi enetarhu
khawusixolele
usihlamb’ izono zethu
egazini lakho.

Senze Nkosi sibe nyulu
emehlweni akho
usivuse sikukhonze
ngamxesha onke.

Leave a Reply

Sinelizwi likaThixo

18/08/2017

Ah Bawo ophezulu

18/08/2017