Yizani esonkeni

Yizani esonkeni sokuphila
sinqule ke, NguYesu ngokwenene
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Sikhonza kuwe,Thixo onamandla
Sincede, Nkosi, thina bantu bakho
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Vuyani bantu, nank’ uThixo wenu
utyhila kuni intliziyo yakhe
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Sikubulela Nkosi, ngesi sidlo
ekubizelwa kuso zonk’ iintlanga
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Leave a Reply

Yesu ndihlala nawe

15/08/2017