Hymn Index

Sesotho isiZulu Setswana isiXhosa
Ahe! Ahe! Kriste Morena

Ahe Maria!

Ahe Anna

Ahe! Oho naleli

Aletareng

A re neheleng ka thabo

A re rokeng ba Uganda

A se le monate

A se lethabo

Atamelang bohle

Banabeso, khumamang

Bakriste re il’o qetella

E, ka ‘nete

Hona mona fatseng

Ikelelloeng

Inkele Morena

Jesu, Jesu ea monate

Jesu oa ka

Jesu oa ka kea tsieloa

Jonna

Josefa ntat’a rona

Ka hlompho re adoreng

Ka lifela tse ntle haholo

Kabelo ea ka e ntle

Kajeno ha re phuthehile

Ke tsatsi le monate

Ke cheseho

Ke fumane

Ke mokriste

Ke ratile

Ke tla buseletsa

Ke tla ea ho uena

Ke tla ‘mona

Ke tsepile

Ke utloa mane lithoteng

Konyana ea Molimo

Kriste Morena oa rona

Lena ke letsatsi la hlolo

Letlotlo lohle

Letsatsi la kajeno

Letsatsi le letle

Lillo tsa ka

Lona le llela’ng meokho

Lumela ‘Me

Maria ea bokhabane

Matla a Josefa

Molimo o s’a utloile

‘Mopi oa rona ea mosa

Moea oa Kriste

Motseng oa Morena Papa

Movirigo ea bohlabane

Naheng ea Bethlehema 

Ntate ha ke tsoanele

Ntate, Molimo oa rona

Ntate oa leseli lohle

Nyakalang

Oho ke khotso

Oho Movirigo

Oho ngoaneso

Oho, wena ea leng maholimong 

Oho Jesu, ha re tlile ho uena

Oho Jesu ea leng mosa

Oho Jesu! Oho Moren’a ka

Oho Jesu! Re lebala

Oho ke khotso

Oho lona kaofela

Oho Moea oa Molimo

Oho nako e bokhabane

Oho Pelo e nolo

Oho Pelo ea Jesu

Oho! Re bineng lineho

Oho uena Josefa

Pelo nolo

 Re atametse

Re bineng ka thabo

Re bineng Mikael

Re hlonepheng!

Sanctuari

Sehlabelong

Sebopehong sa hostia

Thota ena

Tlo hle, Moea o Halalelang

Tlo ho rona

Tlo moea ‘mopi oa rona

Tlo Moea o Halalelang

Tlo, ‘Moloki oa rona

Tlong bohle, bakriste 

Tlong le utloeng banabeso 

Tlong re hateng

Tlotlo

U nke pelo ea ka

U tle, uena Messia

Utloang bara le barali

Utloang hle, mangeloi

Abantwana BamaHebheru

Akatush’ uBaba wethu

Amandla kaJosef

Asituse Umsindisi

Babusisiwe

Bandla elikulo lonke

Bandla mtuse

Banenhlanhla

Bongan’ iNkosi!

Busuku obuhle

E! Bandla lamakholwa

E! Hostia elihle

E! Jesu Mhlengi wethu

E! Mame

A re rokeng ba Uganda

Engelosi engilonda

E! Nkanyezi enhle

E! Nkos’ angifanele

E! Nkosi yihl’uvume

E! Nkulunkulu Jesu wami

E! Nkulunkulu Nkosi

E! Sidlo esimnandi

E! Siphamban’ esihle

E! woza Moya Owebile

Hlanganani zizwe zonke

Hubelani iNkosi

Hubelani umsindisi

Ibandla likaKristo

Inhliziyo yakho Jesu

INkos’ uJesu

Izilimi zabo bonke 

Jesu nampa thin’ abakho

Jesu Ngiyinika wena

Jesu omnene

Jesu siyancenga

Jesu wen’ ongithandayo

Kwake kwathi uMaria

Mame wethu

Mangisondele

Maria mandla ami

Masihambe nabelusi

Mhlengi wami

Mikaele ocwebile

Nang’ uNina elusizi

Nangu umana onobumnandi

Ngahlubuka kuwe

Ngathi ngisahamba

Ngenhliziyo yonke yethu

Ngephasika ekuseni

Ngikhuleka kuwe

Ngingowakho

Ngiyakuthanda

Ngiyamthanda osemthini

Ngokubhabhadiswa

Nina balindi abangwele

Nkosikazi yaphezulu

Nkulunkulu ngangiduka

O! hamba kahle

Shwele Nkosi

Sikutusa Baba wethu

Singabebandla

Sithi Sithobile

Thina bantu

Tokozani nonke

Ukristo ngenxa yethu

Uma inhliziyo

uNkunkulu unathi

Uvukile uJesu

Vulani amasango

Woza Moya Ocwebile

Woza Moya Ocwebile

Woza, woza Emmanuel

Wozani makholwa

Wozanini Nonke

Yehla Moya Ocwebile

Yehla Moya Oyingcwele

Yethi mondli

Yethi Nkosikazi

Yethi Yise

Akofa go tla

Akofang, Bakreste

Aleluya, lo itumele

Anna M’a Maria

A o tlotliwe

A Sakramente se!

A re mo rateng

A re rapeleng

A re tsamayeng

Badumedi tlotlang

Bakang mofenyi

Bakreste ba phuthego

Bakreste, gopolang

Ba mmapotse

Boitshubelo

Boitumelo jwa gago

Bomonate jwa godimo

Bontle jwa Jesu

Didimalang

Dudueletsa Morena

Dumela, Kgosi Jesu Kreste

Dumela, loseana

Dumela, Maria

Dumela, sefapano

E rile ba nthaya

Felo fano ga Modimo

Ga dikhumo tsotlhe

Ga ke a tshwanela

Gaufi le wena

Go bakwe Jesu Kreste

Go leina je lentle

Go monate go go baka

Ikanye Rara

Jesu, Maria, Josefa

Jesu, morati wa mewa

Jesu, morekolodi wa rona

Jesu, o boammaruri

Jeso o ngaka

Jesu, o ruta batho

Jesu, o tle go nna

Ka difela

Ke baka dintho

Ke ba merafe

Ke bona mang

Ke go ikantse thata

Ke itse Pelo

Ke moineedi

Ke ne ke rata

Ke tla lopa sengwe

Ke tsatsi ja Paseka

Ke utlwa fale

Kwana, o tlhabilwe

Leba ka bopelonomi

Leba, Rara, Modimo

Lebogang Modimo

Leme lwa me

Lorato lwa gago

Maria, mm’a lorato

Maria, nthuta go kopa

Maria, Rosa

Mmopi

Modimo, O Kgosi

Modisa yo o molemo

Mo ditlhobaelong

Mohumagadi wa rona

Molao wa gago

Moletlo, moletlo

Monyadi, monyadiwa

Morena Modimo

Morena, o montisi

Morena o re boleletse

Morena, o segofatsa

Morena, re mo poifong

Morena, thusa

Moshe wa rona

Motho yo o tsetsweng

Moya wa ga Jesu

Moya wa me

Nayang Modimo

Nna ke rata Jesu fela

Oh Jesu

Oh Maria, kgarebane

Oh, Maria, re ratile

Oh Modimo wa me

O itshubile

O mogolo, Modimo

Phuthegang lotlhe

Rara, Kgosi

Rara, leba

Rara, o tlhodile

Ratang

Re a dumela

Re a go opelela

Re a go rata

Re atamela setulo

Re go eleletsa masego

Re ipeleng

Re itumeleng

Re mo tlung ya’go Modimo

Re opeleng

Re opeleleng Morena

Re rapela Rara

Re supeditswe lesedi

Re tla go ntshetsa

Re tlotleng

Re tsile go opela

Re tswa mo setlhabelong

Rra etsho

Ruri, ke moleofi

Setlhabelo sa poloko

Sakramente sa Yukariste

Sakramente se se botshe

Se leleng

Tla, Mmoloki

Tla, Moya, moretlhodi

Tla, Moya wa boitshepho

Tlang, re gateng

Tlotlo

Tlotlo a e nne ya Modimo

Utlwang, Bakreste

Utlwa, ngwana wa me

Abafela ENkosini

Ah Bawo ophezulu

Ah Ma Mariya

Ah Ntliziyo yomkhululi

Ah Ngelosi yam

Ah nkos’ andifanele

Ah Nkosi khawamkele

Ah Nkosi yobukhosi

Ah Sonka sosindiso

Ah Thixo wethu

Ah Yesu Mncedi

Ah Yesu Msindisi

Ah Yesu wam

Akuhlanga lungehlanga

Akunalusizi kufa!

Amandla kaYosefu

Awu sizi lwakho

Bantu bam ndinenzeni?

Bawo Nkosi yaphezulu

Bawo wethu

Bhota! Mariya

Bhota, mnqamlezo

Bongan’ iNkosi!

Busuku obuhle 

Busuku obuhle (Silent Night)

Dumisan’ iNkosi

Dumisan’ ubuThathu-nye

EBhethlehem kuzelwe

Hlala nam

Hlanganani zizwe zonke

Ilang’elitsha

INkos’uYesu Kristu

Isiseko seliBandla

Jonga nantsi iNKosi

Khawuv’ iculo lam

Mafu zulu vulekani

Mariya mama wam

Mariya mandla am

Mariya Sikhusele

Mariya siyakhunga

Masihambe nabelusi

Masimbonge uMsindisi

Masidumise iNKosi

Mphefumlo kaKristu

Mthombo walo

Mvuyele UKristu

Nangu umphako

Nantsi isakramente

Ncoma Ziyon

Ndakuncamel’ ubomi

Ndakuqala umnqamlezo

Ndikhokele Thixo

Ndingowakho

Ndiyamthanda osemthini

Ngena Moya Oyingcwele

Ngentliziyo yonke

NgePasika ekuseni

Ngobusuku bokugqibela

Ngokuphehlelelwa kwam

Ngolo suku lovuko

Njengoko ndinjalo

Nkosi ndiyeza

Nkosi ukuhlwa

Nkosi, ukutshata oku

Nkosi yam

Ntliziyo yoMsindisi

Phakamis’ iingcinga

Sikuyo indlela

Sinelizwi likaThixo

Singabebandla

Siyaqubuda

Thixo naba ababini

Thixo siyakudumisa

Thixo ungumncedi

UKristu uvukile

UMariya ethandaza

Umhle Mariya

UMkhululi esahleli

USathana mKristu

Uvukile uYesu

Uzuko kuThixo

Vuya Kumkanikazi

Xa bendiyintsimbi

Yesu mandiphilile wena

Yesu Mhlekazi

Yesu Mxoleli

Yesu ndihlala nawe

Yesu ndiyinika wena

Yesu omhle

Yesu sikho thina

Yesu siyakubongoza

Yesu Sonka sokuphila

Yesu uyandithanda

Yihla Moya oyingcwele

Yihlani ke zingelosi

Yiza kuthi ngoku

Yiza Moya onguMdali

Yiza Yesu, Thixo wethu

Yizani esonkeni

Yizani ke nonke

Yizani ke sicule

Yizani ngovuyo

Yizani nibone

Yizani zintlanga

Zisixhenx’ iSakramente

Zonk’ iilwimi

 

Akunalusizi kufa

Akunalusizi kufa!
akunako ukucengwa
ngamawaka obutyebi
akunako ukuthengwa.

Bubuninzi beenyembezi
akunakushukunyiswa
ziingxakeko esinazo
akunakuphazanyiswq.

Kodwa, kuye okholwayo
kulithemb’ ukuza kwakho
usisothunywa soxolo
nax’ ufikile ngobungxamo.

Izothuso zakho, kufa!
azisokumshukumisa
amandl’ akho aphelile
uMkhululi wakoyisa.

Mandiphile ngokwelunga
ize ndif’ ukufa kwalo
zendingabi nakungqunga
lakufik’ ixesha lam.

Sikuyo indlela

Sikuyo indlela yelizwe lobom
ikhaya labantu bahleli ngenyhweba
Nina ke nahluka KuThixo ngokona
nithini noya na? noyana phezulu.

Usizi, usizi alunakubakho
kwelo zwe , bangcwele abalihambayo
Bahambi kanzima nigqitywa bububi
nithini noya na ? noyana na phezulu.

Kwelo zwe akukho buhlwempu nakanye
ziindyebo neendyebo izintw’ezikhoyo
Isifo asikho hay’ asingebikho
nithini? Noyana? noyana phezulu?

Hambani, bakhonzi, elo zwe lelethu
sinqine iinyameko zalo
ewe ke sohamba ngaphezu kwentaba
sisele amanzi ovuyo phezulu.

Nakana ke,moni,asikulahlanga
simil ‘umzuzwana, simele kwawena
yiza Ke KuThixo az’ akusingathe
akuse kwangoku ekusa phezulu.

Ndicinga ngokuthi,usebunzimeni
usithi: ngubani ongalisusayo
ityal’elingaka lisentliziyweni?
NguYesu kuphela; thandaza kuye

Ndohamba,ndohamba ,ndohamba,
ewe ke,ndohamba, ndisiya phezulu.

Akuhlanga lungehlanga

Akuhlanga lungehlanga
Dade nani bazalwana
lo mntu usishiyileyo
nguye ogudukileyo.

Akuhlanga lungehlanga
yonwabani lusatshana
nizilungisel’ okwenu
xa nibizelwa kokwenu .

Akuhlanga lungehlanga
kunje kuzo zonk’iintlanga
kungumthetho ubhaliwe
sisigqibo sigqibityiwe.

Akuhlanga lungehlanga
gqalan’oko bazalwana
ngaman’ UThixo anibophe
thuthuzelekani ngoko.

Akuhlanga lungehlanga
noko ngathi kubuhlungu
lo mmiselo wuqondeni
lo mmiselo wuqheleni.

kukho abo bazidlayo

kukho abo bazidlayo
ngobuhle babo
kukho nabakratshileyo
ngobutyebi babo kodwa,
kodwa ekufeni bona
bonke bayafana,
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadumileyo
ngal’ ulwazi labo
kukho nabangcileyo
ngokhalipho lwabo
Kodwa, kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadeliweyo
ngenxa yobuhlwempu
kukho abazintlekisa
ngenxa yobungcwele
Kodwa, Kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Nkosi, ukutshata

Nkosi, ukutshata oku
kwaba Bantu bakho
z’ukusikelele ngoku
ngokubakho kwakho.

Mabahlanganiswe nguwe
bev’ uyolo lwakho
mabenziwe banye kuwe
bev’ uthando lwakho.

Imihlali engendawo
asiceli yona
sibabongozela, Bawo
ithamsanqa lakho.

Kuzo zonk’ iindlela zabo
mabavume wena
konke ukuhamba kwabo
kulungise wena.

Thixo naba

Thixo naba ababini
benze ngoku umnqophiso
kwanga ukumanywa kwabo
kunga koko kwentliziyo.

Wanga ungabakhokela
apho baya khona Bawo
Hlala nabo njengoYise
uz’ ulawul’ ikhaya labo.

Umanyano lweentliziyo
malufumaneke kuwe
kungengazifungo zodwa
abazenze phambi kwethu.

Omnye athwalele omnye
iinkathazo zomphefumlo
bakhaliphe banyameke
babophane eNkosini.

Wena, Thixo onothando
sikelel’ikhaya labo
luth’ uthando lwaphezulu
lube ngumzekelo kubo.

Masihambe nabelusi

Masihambe nabelusi
simkhangele
ozalelw’ eBhethlehema
oyiNkosi yethu.

Masucule neengelosi
sidumis’ osemkhumbini
sibulise kolusana
kuKumkani wethu.

Masihambe nokumkani
sinikele kunye nabo
konk’ okuhle esinako
kolu san’ oluhle.

Masinqule njengoNina
noYosef,uMondli walo
siluthande olu sana
olusithandayo.

Iintliziyo zethu zonke
sizinika wena, Yesu
zuzamkele zizezakho
zikuthanda.

Usigcine,San’ oluhle
usisikelele wena
usixhase usincede
ngobubele bakho.

Bantu bam ndinenzeni?

Bantu bam ndinenzeni?
nindixhom’ emnqamlezweni!
Phendulani! Ndenze ntoni?

EJiphethe ndanilwela,
ndabulal’ amazibulo,
kodwa niyandityakatya.

Ndanikhulul’ eJiphethe,
ndaniwez’ ulwandle olubomvu,
kodwa nindibek’ ityala.

Ndanenzel’ indlela elwandle,
Nawela nichwayitile,
nindihlaba ephangweni.

Ndanikhokela ngelifu.
Endleleni ey’ ekhaya,
nandizisa kuPilato.

Ndanityis’ iman’entlango,
Ndanondla ngamandl’ am,
kodwa niyandityakatya.

Ndanisez’amanz’ eweni,
Ndaniqabul’ unjani,
Nina nandinik’ inyongo.

Ndaninik’ ilizw’ elihle,
Elobisi kwanobusi,
nandingxeka ngengcongolo.

Ndaninika ookumkani
balaeul’ ilizwe lenu,
Nina nandithwes’ ameva’

Ndanenz’ uhlanga olukhulu,
Ndaniphakamisa kanye,
nandixhom’ emnqamlezweni.

Akunalusizi kufa!

Akunalusizi kufa!
akunako ukucengwa
ngamawaka obutyebi
akunako ukuthengwa.

Bubuninzi beenyembezi
akunakushukunyiswa
ziingxakeko esinazo
akunakuphazanyiswa.

Kodwa, kuye okholwayo
kulithemb’ ukuza kwakho
usisothunywa soxolo
nax’ ufikile ngobungxamo.

Izothuso zakho, kufa!
azisokumshukumisa
amandl’ akho aphelile
uMkhululi wakoyisa.

Mandiphile ngokwelunga
ize ndif’ ukufa kwalo
zendingabi nakungqunga
lakufik’ ixesha lam.