Jesu omnene

Jesu omnene, Nkos’ enomusa
Ngikunxanela yonke imihla
Angithokozi, la wen’ ungekho,
Ongukwenama komphefumulo.

Bhek’ inhliziyo yami ebuthaka,
Njalw’ hlaselwa impi kasathan’
E Jesu woza, wen’ onamandla,
Ungicashise kuwe Msidisi.

E! Mtholozisi wabalusizi,
Uyangimema, uthi kimina:
Woza mntanami, uzophumula
Enhliziweni yami emnene.

Sengisondela ngaseLathini,
Ngizomukela wena Msindisi:
Woza ke Jesu, woz uze kimi,
Wen’ oyisinkwa sasezulwini

Leave a Reply

Banabeso, khumamang

23/07/2017

Atamelang bohle

23/07/2017