Aletareng

Aletareng ho tla phetoa
Hlabelo sa Kalvari
Tlong re fumaneng grasia
Ka mali a ‘moloki

Morena, re ipolela
Libe tsohle tsa rona
Re nehe soabo ea ‘nete
Li tla hlokoha ruri.

Leave a Reply

Ga ke a tshwanela

03/08/2017

Dumela, loseana

04/08/2017