Jesu nampa thina bakho size emiseni lapho uphinda uhlabiso wasonqamlezweni. Size kukhuleka baba nkulunkulu wethu sizethule kuwe nkosi nathi uqobo lwethu. Sizovuma phambi kwakho amacala ethu ngokwethemba umusa wakho nesihawu sakho. Sizobonga kuwe nkosi konke osipha kona lomhlabiso udlula konke ongabongwa ngako. Sizocela kuwe nkosi konke esikudingayo wena nkosi uyazazi izicelo zethu. Sidumisa ubunqonqoshe nobukhulu bakho asiyazi enye inkosi engaphezu kwakho.

A Abafela ENkosini Ah Bawo ophezulu Ah Ma Mariya Aleluya, Aleluya, Aleluya!  Ah Mama nina woMsindisi Ah Ntliziyo yomkhululi Ah Ngelosi yam Ah nkos’ andifanele Ah Nkosi khawamkele Ah Nkosi yobukhosi Ah Sonka sosindiso Ah Thixo wethu Ah Yesu Mncedi Ah Yesu Msindisi Ah Yesu wam Akuhlanga lungehlanga Akunalusizi kufa! Amandla kaYosefu Awu sizi lwakho B Bantu bam ndinenzeni? Bawo Nkosi yaphezulu Bawo wethu Bhota! Mariya Bhota, mnqamlezo Bongan’ iNkosi! Busuku obuhle  Busuku obuhle (Silent Night) D Dumisan’ iNkosi Dumisan’ ubuThathu-nye E EBhethlehem kuzelwe H Hlala…Continue Reading “isiXhosa Hymns”

A Akofa go tla Akofang, Bakreste Aleluya, lo itumele Anna M’a Maria A o tlotliwe A Sakramente se! A re mo rateng A re rapeleng A re tsamayeng B Badumedi tlotlang Bakang mofenyi Bakreste ba phuthego Bakreste, gopolang Ba mmapotse Boitshubelo Boitumelo jwa gago Bomonate jwa godimo Bontle jwa Jesu D Didimalang Dudueletsa Morena Dumela, Kgosi Jesu Kreste Dumela, loseana Dumela, Maria Dumela, sefapano E E rile ba nthaya F Felo fano ga Modimo G Ga dikhumo tsotlhe Ga ke a tshwanela Gaufi le wena…Continue Reading “Setswana Hymns”

A Abantwana BamaHebheru Akatusw’ uBaba wethu Amandla kaJosef AmaSakrament’ aNgcwele Asituse Umsindisi Asiye eBethlehema B Baba Nkosi yaphezulu Baba wethu waphezulu Babusisiwe Bandla elikulo lonke Bandla mtuse Banenhlanhla Bheka nans’ iNkosi Bhek’ uyeza emafini Bongan’ iNkosi! Busuku obuhle E E! Bandla lamakholwa E! Hostia elihle E! Jesu Mhlengi wethu E! Jesu Nkos’ E! Jesu Nkosi yami E! Khalani-ke E! Mame E! Maria akungizwe Engelosi engilonda E! Nhliziyo yomkhululi E! Nhliziyo yoMsindisi E! Nkanyezi enhle E! Nkos’ angifanele E!Nkosi Mdali wethu E! Nkosi yihl’uvume E! Nkosi…Continue Reading “isiZulu Hymns”

A Ahe! Ahe! Kriste Morena Ahe Anna Ahe Maria! Ahe ‘Me oa Lesotho Ahe! Oho naleli Aletareng A re neheleng ka thabo A re rokeng ba Uganda A se le monate A se lethabo Atamelang bohle B Bakriste a re beng Bakriste re il’o qetella Bakriste re loantseng Bakriste thabelang Bana, mamelang Banabeso, khumamang Batho re thabile Binang Bakriste Botrinitas C Cecilia E E, ka ‘nete H Ha Morena a fanyehoa Ha re se re rotse Hlatsuong Ho rorisoe ka dithoko Hona mona fatseng I Ikelelloeng Inkele Morena…Continue Reading “Sesotho Hymns”

Thoriso, letlotlo Ho Jesu ea matla! Re ‘mineleng ka thabo, Ke eena Morena. O hlotse kajeno Esita le dihele; A re bineng Jesu, Re beng ba hae bohle Alleluia! Alleluia, Alleluia! Alleluia. Thoriso, lerato Ho Jesu ea mosa Ea hlakotseng ditsito Tsa rona tse ngata. Thoriso, le teboho Ho Jesu ea fileng Bana ba hae pholoho, Khotso e sa feleng. Jesu ea monate Moshoedi oa rona; Re ba hao ka sebele. Joale le ka mehla.

Thoriso, lerato, hlolo, hape letlotlo, Ke lena letsatsi la thabo ea ‘nete; Jesu o tsohile; lefu le se le hlotsoe; Ho eena le Maria ho bineloe dithoko. Jesu o tsohile, o tsohile bafung Ka letsatsi lena kamoo a n’a boletse, E, Morena Jesu, Monghadi oa lefatse A ka sitoa ho dula lefung. E sa le ka meso mongeloi a matle A fihla lefatseng, ‘me a dula lebitleng; A re ho basadi: Bolellang barutuwa, Le re: Morena o tsohile. Na Mor’a Modimo ea se nang le…Continue Reading “Thoriso, lerato”

Utloang bohle! Badisanaa; tsohang kapele, Modimo o theohile Ho ka ba hobe ho robala Tsohang! Jesu o theohile. Ke eena mong’a lintho tsohle O hopotse ba lefatse; O s’a tlare pholosa bohle Re se k era shoela sebeng. Pholoho ena ke ea ‘nete: O ntse a tsoana le rona; O nkile bopeho sa sebe, Ho se lefela ka matla. Ha a qala feela ho phela O qala ho ba bohlokong; O tla tsamaya tseleng ena Ka mehla ho isa lefung. Letlotlo le be ho Modimo…Continue Reading “Utloang bohle”

Tsatsi lena lea tsabeha Le beletsoeng ke Davida Ha lefatse le senyeha. A modumo o tsabehang, Mohla Moahlodi a tlang Ho ahlola tsa ba sebang. Re tla utloa phala e lla Ka nqa tsohle tsa mabitla E tla phutha be dichaba. Lefu lona le tla tsota Ha ho tsoha libopuoa Tse phuthetsoeng ho ahloloa. Joale buka e tla tlisoa Moo ho ngotsoeng ketso tsa ka; ‘Me tsohle ke tla di botsoa. Moahlodi o tla dula; Tse patiloeng di tla hlaha, Ho se letho le tla…Continue Reading “Tsatsi lena”

Jesu, lebitso le mosa, Tsebeng eka ke sefela, Pelong seno se monate, ‘Me ka hanong ke dinotsi. Re bineng lebitso lena Le monare ‘me le matla; Le tebela Bademone ‘Me le khothatsa bakriste. Ba le latsoang ha ba khore, Ke mehla ba le lapetse; Ba le tsebang ba bolela Lebitso la Jesu feela. E, Jesu ea lakatsehang, U Morena ea makatsang, Mohlodi ea hlomphehang Monate o fetisisang. Jesu a tsejoe ke bohle, Ba sa mo tsebeng ba ‘matle; Ha ba se ba mo fumane Ka…Continue Reading “Jesu, lebitso”