Atamelang bohle

Atamelang bohle
Jesu o s’a tlile
Sebopehong sa bohobe,
Tlong, re mo adoreng!

E hlile ke eena,
Molimo le motho
Sakramente ea lerato,
Tlong, re mo tlotliseng!

Re tsoarele Jesu,
Litsito tsa rona!
Re tsebe ho u rorisa,
Re hloka letheba.

Re bueng Jesu
ka hlompho le tshabo,
Le ka boikokobetso
Hape ka lerato.

Re tsepile, Jesu,
Mahlokong a rona,
A re hlahelang ka mehla
U tla re tshelisa.

Oh, Morena Jesu!
U lule le rona;
Re ikutloa re le matla
Ha re na le uena.

Leave a Reply

Jesu omnene

23/07/2017