Ngiyamthanda osemthini

Ngiyamthanda osemthini,
Ngiyamthand’ uJesu wami
Obethelwe ngenxa yami,
Nyiyamthanda yena yedwa.
Angithandi okomhlaba
Nentokozo zawo zeze,
Osemthini ngiyamthanda,
Ngiyamthand’ uJesu wami.

Ngiyamthanda osemthini,
Ngiyamthanda ngisekhona,
Ngiyomthanda naphambili
Ngazo zonke izikhathi.
Angisabi lutho mina
La ngilondolozwe nguye.
Osemthini ngiyamthanda,
Ngiyamthand’ uJesu wami.

Ngiyamthanda osemthini,
Ngiyambonga ngiyamtusa.
Ngisizond’ isono isono
Esangenz’ oyimpi kuye.
Sengahlukanisa naye
Oyimpilo yami yena.
Osemthini ngiyamthanda,
Ngiyamthand’ uJesu wami.

Leave a Reply

Tlong re hateng

23/07/2017