Oho ke khotso

Oho ke khotso e kakang ka ho ‘na
Ke nyakallo e monate-nate;
Ke sa tla amohela Molimo oa ka,
Tlohang ho ‘na lona ba lefatse.

A se le thabo, lehlohonolo;
Aletareng, o s’a tlile Jesu,
‘Me pelong ea ka ka tsatsi lena
ke tla mo amohela, o s’a etla.
Jesu Moren’a ka, Jesu Moren’a ka.

Oho Morena, ke ‘nete ke lumela
Hobane ke uena ka sebele:
Leha bohobe bo patile borena,
Jesu o teng, ha ke belaele.

Empa joale mohopolo o thata
O s’o hlahile ka moeeng oa ka:
Oho Morena nkile ka u soabisa;
Na ke tla u amohela joang na?

Oho lona Mangeloi a Molimo,
Le tle ho ‘na le ntlhoekise pelo;
Ak’u nthuse hle, le uena Movirigo,
Ke amohele hantle kajeno.

Leave a Reply

Tantum Ergo

23/07/2017