Oho uena Josefa

Oho uena Josefa,
Ea leng ntat’a rona,
Re ipeha ho uena,
U tla re boloka.

Ntat’a rona, u re utloe!

U n’u boloka Jesu
Hona moo lefatseng,
U boloke le batho
Hohle litsietsing.

Le ho sera se khopo,
U n’u ‘malehise,
A ko u etse joalo
Ha re oela sebeng.

U ile ua baballa
Jesu hamonate;
Re tsepile ho uena,
Re baballe hantle.

E, re behile tsepo
Ho uena Josefa
Ka baka la lerato
Leo u nang le lona.

Leave a Reply

Josefa ntat'a rona

07/08/2017