Re hlonepheng!

Re hlonepheng! Re adoreng!
Eena, Jesu oa rona,
Re hlonepheng! Re adoreng!
Ke eena Morena. Molimo ea mosa,
O tlile ho rona, o tiisa thabo,
O felisa lillo. O felisa lillo.

Ho eena hle lifela tsohle
Leholimong le le fatseng
A re bineng le mangeloi
Mohau oa Jesu.

Kriste! Binang! Binang!
Hoba ke eena Jesu;
Binang! Binang!
‘Moloki oa batho.
E! ke eena Jesu!
E! ke eena Jesu.

Leave a Reply

Jesu ka aletareng

21/08/2017