Ahe Anna

Ahe Anna ea khabane
Khosatsana ea Davida,
‘Me ea mosa, ‘me ea mohau
‘M’a Maria Movirigo
Nkhono’a Jesu Mong’a rona.

Tsatsing lena la kajeno,
Ka oona ona motsotso,
Pela ea hao aletare
Re tlile ho u nehela
Lipelo tsa rona tsohle.

Hape re tlile ho kopa:
U be leseli la rona
Tseleng ena e boima
Hoba ha re le inotsi
Re utloa re le letsoalo

Supiso sa bo-‘M’a baba,
U holisitse Maria,
Re rute kholiso e ntle,
Re otle bana ba rona,
Ka kholiso ea ngoan’a hao.

Oho, Anna ea monate!
Re kopele ho Molimo
Matla le grasia hle!
Re tsebe ho u hlopepha,
Le ho u rata ka mehla.

Kajeno, oho ‘m’a rona;
Re itlama ho ba ba hao,
Ho phetha ka bokhabane
Tsoanelo tsohle tsa rona
Le lipallo tsa kopano.

Leave a Reply

Re bineng Mikael

07/08/2017