E! Maria akungizwe

E! Maria akungizwe mina
mntwana wakh’ ompofu.
Ngisekude nawe Mame,
gisahlezi osizini.

Mlondi wami onamandla,
Mame onomus’ omkhulu,
Ngiyancenga ungihlenge
kuzo zonke izingozi.

Ngenhliziyo yami yonke
ngiyafis’ ukuba nawe.
Uze kimi mhla ngifayo,
ungiyise ezulwini.

 

Leave a Reply

Ndikuthembisa Thixo

20/04/2018

Maria ocwebile

20/04/2018