Jesu ke monghadi

Jesu ke monghadi e motle;
Ho monate ho ma rata,
O lehlohonolo ka ‘nete,
Ea inehetseng ho eena.

Basotho le se ke la tsaba
Ho dumela ho Modimo,
Hobane joko ea Morena
E bobebe, e molemo.

E, lefatse le mekhoa ea teng
A se ho feta kapele!
Hlelang, le dithoto haholo
Lona hle ba le ratileng!

Mohl’a lefu teng re tla thaba
Kamoo re dumetseng kateng;
Re tla shoa lefu la bakhethoa,
La ba ichoellang Moreneng.

 

Leave a Reply

Ha re se re rotse

13/10/2018