Ke cheseho

Ke cheseho e makatsang,
Eo ke e utluang fubeng sa ke;
Ruri Molimo ea phelang
Kajeno o tlile ka ho’na.

Ke Molimo oa matla le mosa
Ea tlileng ho nketela.
A ko u lule ho’na
Ka uena ke tla phela.

Jesu o etsa mohlolo
Bakeng sa batho ba lefatse
O ba fa lehlohonolo
Le fetisang, ‘me le monate.

Mokriste o ithabela
Ka Morena oa leholimo,
Hobane o tla ho eena
A tlisa khotso le nyakallo.

Ruri ke taba ea ‘nete
Hase setsoantso le khopolo;
Che, ke eena ka sebele
Ea tlileng ho ‘na ka lerato.

U se ke ua belaela
Uena, mokriste oa sebele;
U tsoanetse ho lumela
Hobane ke Jesu ‘Moloki.

Utloa, Jesu o ntse a re:
Bohobe boo ke ‘mele oa ka.
Ha a bua la bobeli,
O re: Veine ke mali a ka.

Sakramente eo e kholo,
E batla tumelo ea ‘nete,
Mosebetsi oo oa Jesu
O hlola kutloisiso ruri.

Leave a Reply

Re bineng

22/08/2017