Ke tsepile ho uena

Ke tsepile ho uena,
Oho Movirigo,
U ntlhahlobe ke mehla
Sekhutlong sa lillo,
Le mohla ke khathalang
U ntlatse ka matla,
Ke tla shoela Moreneng
Ke be ke ee botleng.

Maria ea monate,
Ea sa kheseng motho,
Ke uena ‘Ma ‘Moloki,
Ke uena ‘Ma Jesu;
Oho, u nkamohele,
Tebelong ea hao hle,
Ke tla shoela Moreneng
Ke be ke ee botleng.

Oho, Mofumahali
Ea mosa le maatla,
Ke etsa pallo ke re
Ke tla u hlonepha;
Hape ke tla u rata
Joale le ka mehla;
Ke tla shoela Moreneng
Ke be ke ee botleng.

Leave a Reply

A se le monate

02/08/2017