Rara, leba

Rara, leba sefapanong:
Setlhabelo sa ga Jesu:
Dintho diatleng, dinaung
Le mo pelong, Le mo pelong.

Bona mmele: ga o tshele.
Kwana e swetse melato.
Abela boitshwarelo
Rona bana, Rona bana.

Jesu o ya kwa go wena:
O rapela : “Rara wa me,
Itshwarele, ba supetse
Bopelontle, Bopelontle.”

Leave a Reply

Oh Jesu

05/08/2017

Morena Modimo

05/08/2017