Tsatsi lena

Tsatsi lena lea tsabeha
Le beletsoeng ke Davida
Ha lefatse le senyeha.

A modumo o tsabehang,
Mohla Moahlodi a tlang
Ho ahlola tsa ba sebang.

Re tla utloa phala e lla
Ka nqa tsohle tsa mabitla
E tla phutha be dichaba.

Lefu lona le tla tsota
Ha ho tsoha libopuoa
Tse phuthetsoeng ho ahloloa.

Joale buka e tla tlisoa
Moo ho ngotsoeng ketso tsa ka;
‘Me tsohle ke tla di botsoa.

Moahlodi o tla dula;
Tse patiloeng di tla hlaha,
Ho se letho le tla sala.

Ke tla re’ng, ke le mohloki ?
Ke batle kae moemedi,
Ha ho tsoha le ‘moloki!

Oho! Morena oa ho loka,
Ea pholosang batho feela,
Ka mohau nthuse le ‘na.

Hopola hle, Jesu oa ka,
U tsoaletsoe ho mpholosa
U se ntahle tsatsing lena.

Ka ho mpatla, ua khathala
Ua ntopolla ka ho nchoela,
Na u shoetse lefeela na?

Moahlodi oa phetheho
Mphe grasia ea tsaorelo,
Pele ho ea potso nako.

Ke molato kea inyatsa,
Sefahlehong kea fubeloa,
U nthoarele Moren’a ka.

Ua lokolla Magdalena,
Le leshodu ua le utloa
‘Me u ile ua ntsepisa.

Kea rapela, kea fokola.
Empa uena, etsa mosa,
U se nkise mollong ho cha.

Mpehe tsohong le letona,
Har’a linku tsa Morena,
Dipoding ke se ke ka baloa.

Ha ba khopo ba akheloa
Diheleng le bademone,
U mpitse le bakhethuoa.

Ke kopa ka nyenyefalo,
Ka pelo e tletseng soabo,
Nthuse tsatsing la bofelo.

A letsatsi la meokho
Ha motho oa mefokolo
A tla bona moahlodi.

Mo tsoarele, oho Morena,
Le uena Jesu oa mosa
Ak’u mo fe ho phomola.

Leave a Reply

Jesu, lebitso

13/10/2018

Utloang bohle

13/10/2018