UKristu uvukile

UKristu uvukile akekho engcwabeni
luvuyo kuthi makholwa
unguye umonwabisi
Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Ukuze asindise abantu ekufeni
wakuva ukufa yena
namhlanje uyadla ubom
Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya

Yenzani umbulelo kulo moyisi kufa
dumani ngamaculo:
iNkosi yidumiseni
Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Leave a Reply

Uvukile uYesu

15/08/2017

Mvuyele UKristu

15/08/2017