Yethi Nkosikazi

Yethi Nkosikazi yethu,E! Maria.
Unomusa nobubele E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria.

Inhliziyo zethu Mame, E! Maria.
Seziqonde kuwe njalo, E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria.

Thin’ esisesemhlabeni E! Maria,
Usilonde singabhubhi, E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria.

Ngamhla simukayo lapha, E! Maria.
Uzusise ezulwini, E! Maria.
E! zingelosi, hubani nithi,
Yethi Nkosikazi, Yethi,
Yethi, Yethi Maria

Leave a Reply

Maria ea bokhabane

02/08/2017

U nke pelo ea ka

02/08/2017