Yethi yise

Yethi yise woMsindisi,
Yethi mlondi woMkhululi,
Josef, wen’ othandekayo,
Josef, wen’ othandekayo.

Yethi! Myeni kaMaria.
Yethi nceku yoPhezulu.
Josef of odumisekayo.
Josef of odumisekayo.

Yayimnandi iminyaka
Nezinsulu zakho zonke.
Ekondleni uMsindisi.
Ekondleni uMsindisi.

Sasihle sinodumo
Isikhundla sakho Josef.
Sokugcina uSomandla
Sokugcina uSomandla

Leave a Reply

Matla a Josefa!

07/08/2017

Josefa ntat'a rona

07/08/2017