Babusisiwe

(abesilisa bodwa)
Babusisiwe abemenywe sedlweni somthimba we Mvana.

(Bonke)
Lawa mazwi kaNkulunkulu aliqiniso.
Masiwavume, masiwakholwe, masiyokudla neNkosi.

(abesilisa bodwa)
Wozanini nizokudla, nezw’ ubumnandi be Nkosi.

(Bonke baphinda “lamazwi”)
(abesilisa bodwa)
Kunjengoba khubhaliwe ukuthi:

(bonke)
Iso alikubonanga indlebe ayikuzwanga,
akungenang’ enhliziweni yomuntu uNkulunkulu
akulungisele abamthandayo.

Leave a Reply

Nangu umana

23/07/2017

Ngingowakho

23/07/2017