Ngingowakho

Ngingowakho Jesu wami ngingowakho njalo
Ngingehlukaniswe nawe noma ngisahamba (noma ngifa qhabo).

Anginakumnik’ omunye, inhliziyo yami:
NgekaJesu yena yedwa, kuze kube nini.

Jesu Nkulunkulu wami, hlala nami njalo,
Ngibe isithandwa sakho, manje ngaphakade.

Leave a Reply

Babusisiwe

23/07/2017