Ke tla buseletsa

Ke tla buseletsa Morena ka’ng
bakeng la tsotlhe tseo a mphileng tsona?
Ke tla nka senoelo sa pholoho,
ke rapele lebitso la Morena.

Jesu, Morena, Khosi ea lerato,
‘Musi oa leholimo ke a u rata,
ke a u boka mme pelo ea ka e u thabetse

Ke tla rorisa Morena,
ka Lentsoe le phefa,
O tla nnamolela lireng tsa ka,
o tla nnamolela lireng tsa ka.

Efela thabo le nyakallo,
li tla ntatela ka matsatsi ohle.
Ke tla lula ka tlung ea Morena,
ka litsiu tse se nang palo.

Letlotlo le be ho Ntate,
le ho Mora oa hae Moreshoeli;
le ho Moea o Halalelang,
ka mehla le mehla. Amen!

Leave a Reply

Tlotlo

10/08/2017

Konyana ea Molimo

10/08/2017