Tlotlo

Tlotlo le be ho Molimo
Ea busang maholimong
Khotso e be teng lefatsheng
Ho batho ba lokileng.
Re u boka ka thabo.
Re phehella thorisong.

Gloria, Gloria in excelsis deo!

Re ntse re u khumamela
Ka tumelo e phelang.
A re roriseng Molimo
Tebohong e sa feleng.
U mohloli e moholo
Ea busang maholimong.

Jesu, Mora oa Molimo
U Konyana e tlosang
Libe tsa lefatshe lohle
Re batla ho u rata.
U re hauhele bohle
Ba llang mona lefatsheng.

Leave a Reply

Ke tla buseletsa

10/08/2017