Mame wethu

Mame wethu, ocwebile,
Virigo elinobohle.
Wen’ okhethiweyo, odumisekayo
Ak’ usize thin’ esingabakho.

Nsizo yethu bheka kithi,
Usisize Maria.
Sicelel’ umusa kumntanakh’ uJesu
Ak’ usize thin’ esingabakho.

Nakhu thina sihlupheka
Sixobiswa insizi.
Siphuthume Mame, ensizini zethu.
Ak’ usize thin’ esingabakho.

Leave a Reply

Lumela 'Me

02/08/2017

Maria ea bokhabane

02/08/2017