Nangu umana

Nangu umana onobumnandi obuphindiweyo
Sondelani maKristo sidl’ ukudla kuvela ezulwini.

Tabathani nonke nakukudla kwenu kuyisipho somsindisi.
Lokhu kudla makholwa kubonakalisa futhi uthando olungapheliyo.

Leave a Reply

Izilimi zabo bonke

23/07/2017

Babusisiwe

23/07/2017