Ngiyakuthanda Jesu wami

Ngiyakuthanda Jesu wami,
Ngoba ngowakho naphakade.
Ngiyakuthanda Mhlengi wami,
owangifel’ onqamlezweni.
Mangikuthande njalo njalo,
Kuze kucim’ amehlo ami.

Ngiyazisola Jesu wami,
ngeziphosiso zonke zami.
Wo! Ngakudela Nkosi yami,
wena ongokuhle konke kimi.
Ngeke ngiphinde ngikushiye,
Ngobambelela kuwe njalo.

Ngiyazethula kuwe Jesu;
Konke okwami ngungokwakho.
Engimthandayo nguwe wedwa,
Ngofa ngenawe Jesu wami.
Uz’ angithathe mhla ngifayo
Ungihlalise kuwe njalo.

Leave a Reply

Oho ke khotso

23/07/2017

Bandla mtuse

23/07/2017