Nyakalang

Nyakalang bana ba Jesu
Ka tsatsi le letle kajeno,
Ke mokete o bokhabane.
Ke Paseka ea bakriste;
|: E, ke mokete o bokhabane
Ke Paseka ea bakriste. 😐

Barutuoa ba hae kaofela
Ba ne ba se ba soabile.
Tsepo oa bona e fetse
Ha ba se ba se na Morena.

A tsoha ka botle bo khanyang
A hlotse sebe le lefu:
Efela ke eena Jesu
Ka sebele ea re lopolotseng.

‘Me bahlabani ha ba ‘mona
Ke ho tsoha le ho tsaba
Ba oela fatse kaofela
Ba hloka sebete le matla.

Oho Jesu, Moren’a rona!
U phetse, u hlotse lefu;
Rea u boka kajeno,
Hobane re phela le uena.

Leave a Reply