Oho lona kaofela

Oho lona kaofela
Ba tsamaeang tseleng,
Le ke le eme mona,
Le ke le lekanyeng:
Na bohloko boteng na
Botsoanang le ba ka.

Oho Pelo ea Jesu!
Kea u rapela,
Morena oa lipelo,
U buse ka ho’na

Bana ke ba fepile
Ka matsatsi-tsatsi,
‘Me ke ba bolokile
Hantle hamonate:
Ke kotula nyefolo
Bakeng sa thabo.

Ha ke ba fa lithuso,
Ke ba fa grasia,
Bona ha ba re letho
Ka lineho tsa ka,
‘Me ke fumana hloeo
Bakang sa lerato.

Ka re ke tla fumana
Tsatsing la kajeno
Ea ratang ho ntselisa
Mahlokong a pelo;
Ke qamaka kahohle
Baa ntatola bohle.

Ke ba bulela pelo,
Ba kene ho eona:
Oho, hle lona batho,
Le hanela eng na?
Le ithatafaletsa’ng?
Le tla utloa neng na?

Oho Pelo ea Jesu
Ho se ho felile,
Rea khutla kajeno;
U re emele hle.
Ako u re tsaorele,
Re re re bakile.

Leave a Reply

Hlala nam

22/08/2017

Re bineng

22/08/2017