Pelo nolo

Pelo nolo e ratehang,
Ea lerato le u hlabang,
Oho Jesu ea re shoetseng,
U ratoe hohle lefatsheng.

Moahlodi oa halefa,
Ha re sebeletsa lira:
Puo feela ea hao, Jesu,
E mo kokobetsa pelo.

Ke hobane ka maroba
A Pelo ea hao, u roba
Kubu e loketseng sebe
Sa rona majala-tse-mpe.

Pelo ea hao e hlabiloeng
Ke ‘rato le phethehileng
La ba leketletseng lefung,
Ke eona thebe ea rona.

Re balehela ho uena,
Hobane re mafutsana:
Ke uena ruo la batho
Ba imetsoeng ke melato.

Morena, re amohele
Selibeng sa Pelo e ntle
Ea hao e re fineletsang
Ka ‘rato le re pholosang.

Tlotliso ho uena, Jesu,
Ea ithuhelang lipelo
Ka ‘rato le sa ithateng:
U bokoe ka bo sa feleng.

Leave a Reply

Engelosi engilonda

03/08/2017

Akofa go tla

03/08/2017