Engelosi engilonda

Engelosi engilonda
Ebusuku nase mini,
Unomusa ngiyabonga
Ngobubele bakho kimi.

Langiduka ongavumi,
Yinqondise idlela yami.
Ongavumi ndigene kokubi,
Ngivikele mlondli wami.

Wophumuza umoya wami
Umasengiseku’feni
Ungiyise ekhaya lami,
Ngiphumule ebuhleni.

Leave a Reply

Wozanini nonke

03/08/2017

Pelo nolo

03/08/2017