Thota ena

Thota ena ke thota e khethileong
Ke sebele, ke ntlo ea Molimo;
Le menate eohle ea leholimo
Ke hona moo re e abeloang teng.

Oho! bohobe ba bophelo!
Ka uena, ke tla ba lehlo’nolo,
Ka uena, ke tla ba lehlo’nolo.

Khutsang, lona hle, libopuoa tsohle
O teng ruri Mong’a leholimo!
E, ke Eena, ke mona ka tumelo,
Sefubeng sa ka ke mo kukile.

Oho! Jesu, ana ho ntlhahela kae
Ke eteloe ke Molimo oa ka!
U tlile ho nkhothatsa le ho mphepa;
Lerato la hao le ‘makalitse.

Oho! Ntate, ke tla u boka joang na,
Hobane u nthatile hakale!
Pelo ea ka, ke u ta eona eohle,
Amohela hle teboho ea ka.

Ho felile! Ke se ke le oa Jesu:
O lula ho ‘na, le ‘na ho eena,
‘Me ke se ke tla mo phelela feela:
Oho! Kabelo ea ka e kholo!

Leave a Reply

Sanctuari

21/08/2017

Oho ke khotso

21/08/2017