Sanctuari

Sanctuari ena e lume
Ke lifela tse monate
Bohle mona ba iphelise
Jesu o s’a tlile ruri.

O hona mona aletareng
Ha a bonoe, o siretsoe
Ke sebopeho sa bohobe,
‘me ke Eena ka sebele.

Konyana e hlokang sekoli,
Lerato le u hlabile!
U hauhele baetsalibe,
U re hlohonolofatse.

Mali a hao a bokhabane
A tla hlakola melato;
U re abele ‘ona bohle
Hoba ke tefo ea batho.

‘Mele ona ke sona sejo
See re se hlokang lefatseng;
Ka sona re hlola meleko
Re se ke ra oela sebeng.

Oho! Bohobe ba Molimo
Bo nang le menate eohle,
Re ke re bo jeng ka tsoanelo
Pelo li se li hloekile.

Leave a Reply

Oho Jesu! Re lebala

21/08/2017

Thota ena

21/08/2017