Tlong bohle, bakriste

Tlong bohle, bakriste, ka thabo le thoko
Tlong bohle, tlong bothe Bethlehema.
Le bone Ngoana Mong’a leholimo.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Re eeng le balisa, reeng ke phakiso
Re chakele Ngoana oa Molimo
Lehaha lena le ka leholimo.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Re tla bona khanya ea Molimo Ntate
Nameng e fokalang e siretsoe:
Molimo Ngoana ea tlileng ho rona.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Ea ikokobetseng ka baka la rona,
O tsoanela hakakang ho ratoa.
Re tla mo rata, re tla mo khahlisa.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Leave a Reply

Masihambe nabelusi

23/07/2017