U tle, uena Messia

U tle, uena Messia,
U tl’o re ntsa mahlomoleng
U tle ho re pholosa,
Re ba u tsepileng.

U theohe, tlo kapele,
Batho ke bana ba eshoa
Lona lefu la bobedi,
U tle uena Messia,
U tl’o re ntsa mahlomoleng
U tle ho re pholosa,
Re ba u tsepileng.

Oho, Ntate, se halefe
Bona meokho ea rona,
Oho! tlo ho re loanela.
Lihele li tlokile
‘Me li tlile ho re loantsa;
Tlo, u loele lefatse,
Le se ke la fela.

U mamele, batho baa lla
Ba buseletse letlotlo,
Lee ba feletsoeng ke lona;
Oho! Ba na le tsepo,
U ba tsoarele, Morena,
Ba folise matsoalo,
Ke moo ba tla phela.

Leave a Reply

Oho Pelo e nolo

23/07/2017