Utloang hle, mangeloi

Utloang hle, mangeloi a matle,
Utloang thapelo ea bana
Ba khumameng ba re ho lona:
Oho le re rapelleng!

Oho le re rapelleng!

Lona le lulang leholimong
Pel’a Molimo oa rona,
Le hopoleng bana ba lona,
Oho, le re rapelleng!

Lona le binang halelele
Letlotlong la Moren’a ka:
Ho halalele Ntat’a rona!
Oho, le re rapelleng!

Lona le tlileng ka lebitleng
Mohl’a tsoho ea Morena
Le tla bona tsoho ea rona:
Oho, le re rapelleng!

Lona le ileng la bolela
Tsoalo ea ‘Moloki oa ka
Mane, naheng ea Bethlehema,
Oho, le re rapelleng!

Lona, balebeli ba batle
Le re joentseng hantle tsela
Ea ho loka lefatseng lena;
Oho, le re rapelleng!

Lona, le thabang hamonate
Ha Molimo a re rata,
A tsoarela libe tsa rona,
Oho, le re rapelleng!

Lona le loantsang ka matsatsi
Lira tse batlang ho re ja
Le re sireletse ka mehla
Oho, le re rapelleng!

Lona, le tla lula lekhotleng
Mohla kahlolo ea rona
Re thuseng, re fihle ho lona,
Oho, le re rapelleng!

Leave a Reply

Oho uena Josefa

07/08/2017

Mikaele ocwebile

07/08/2017