Vulani amasango enu

Vulani amasango enu, nina zikhulu:
Vulekani nina masango aphakade
Kungene iNkosi yobukhosi
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Ngubani leNkosi yobukhosi?
YiNkosi ekhaliphile enamandla
INkosi eyisiqhwaga ekulweni.
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Vulani amasango enu, nina zikhulu
Vulekani masango aphakade
Kungele iNkosi yobukhosi.
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Ngubani leNkosi yobukhosi?
INkosi yamakhosi,
Yiyo iNkosi yobukhosi.
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Leave a Reply

INkos' uJesu Kristo

23/07/2017