E! woza Moya Owebile

E! woza Moya Owebile, hlala kithi njalo njalo
Khanyis’ iqgondo zethu siqonde osazisa kona.

Nguwena ongumthokozisi, isiphethu sokuphila.
UMninimphefumulo, igugu nomcwebisi wawo.

E! Sandla sikaNkulunkulu, sihambise thina bantu,
Sihambe endleleni esisa kuwe ezulwini.

Uthando lwakho olumnandi, luvuthise kithi sonke,
Yikhona sokukhonza sigcine imithetho yakho.

Leave a Reply

Vulani amasango enu

23/07/2017

Yehla Moya Ocwebile

23/07/2017