Yehla Moya Oyingcwele

Yehla Moya Oyingcwele uhlale nathi njalo.
Uhlale nathi njalo, uhlale nathi njalo
Yehla Moya Oyingwele uhlale nathi njalo.

Yehla Moya Oyingwele, siph’ ukuhlakanipha.
Siph’ ukuhlakanipha, siph’ ukuhlakanipha.
Yehla Moya Oyingwele, siph’ ukuhlakanipha.

Yehla Moya Oyingwele, usindis’ iAfrika.
Usindis’ iAfrika, usindis’ iAfrika.
Yehla Moya Oyingwele, usindis’ i Afrika.

Leave a Reply

Woza Moya Ocwebile

23/07/2017

Oho Moea oa Molimo

23/07/2017