Ah Yesu wam

Ah Yesu wam lixesha ngoku kum
lokuba mna ndiyeke okubi
zuxole ke Yesu
Ndicel’ itarhu kuwe
Sendilahl’ izono zonke
ewe zonke.

Njengokuba wazinikelayo
zendizuze ngokufa kwakh’ ubom
zuxole ke Yesu
Ndicel’ itarhu kuwe
Sendilahl’ izono zonke
ewe zonke.

Khangela ke ezi nyembezi zam
ndilusizi entliziyweni yam
zuxole ke Yesu
Ndicel’ itarhu kuwe
Sendilahl’ izono zonke
ewe zonke.

Ithemba lam nguwe Msindisi wam
ndosabela ke kuwe futhi mna
zuxole ke Yesu
Ndicel’ itarhu kuwe
Sendilahl’ izono zonke
ewe zonke.

Leave a Reply

Uvukile uYesu

15/08/2017